skip to Main Content

อียิปต์งดหาปลาในทะเลแดง 7 เดือนฟื้นฟูทรัพยากร

อียิปต์สั่งห้ามหาปลาในทะเลแดงนาน 7 เดือน เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ

ดร.อัยมัน อัมมาร หัวหน้าหน่วยงานทั่วไปเพื่อการพัฒนาทรัพยากรประมงกล่าวว่าฤดูหาปลาในทะเลแดงต้องยุติระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงกันยายน

อัมมารบอกกับหนังสือพิมพ์อัคบารุลเยาม์ของอียิปต์ว่า “การตัดสินใจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ให้เกิดความสมดุลทางชีพภาพและเพิ่มปริมาณปลา

เขาชี้ว่าปลาที่จับได้จากทะเลแดงคิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 3 ของผลผลิตปลาในประเทศ หรือคิดเป็นน้ำหนัก 60,000 ตัน

เขาเน้นย้ำว่ามาตรการนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาปลาในท้องตลาด

ปีที่แล้ว อียิปต์ได้เห็นผลผลิตปลาที่เพิ่มขึ้นตามหลังแผนพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐเพื่อทำให้ทะเลสาบบริสุทธิ์และการขยายตัวของโครงการประมง

สื่อท้องถิ่นรายงานงว่า อียิปต์ต้องนำเข้าปลาปีละ 300,000 ตันเพื่อรองรับความต้องการภายในประเทศ

 

อียิปต์งดหาปลาในทะเลแดง 7 เดือนฟื้นฟูทรัพยากร

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ