skip to Main Content

ชาวอียิปต์เรียกร้องประธานาธิบดีเลื่อนเปิดเรียนและการสอบวัดผลท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยโควิด-19

นักเคลื่อนไหวชาวอียิปต์ได้เรียกร้องให้ประธานาธิบดีอับดุลฟัตตาห์ อัซซีซี เลื่อนการเปิดโรงเรียนและการสอบ ท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ในประเทศ

แฮชแท็ก #President, please, students will die (ได้โปรดเถอะท่านประธานาธิบดี เด็กนักเรียนจะล้มตาย) ถูกใช้โดยกลุ่มนักกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์เพื่อเตือนถึงอัตราการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นในหมู่นักเรียนและสังคมในวงกว้าง

บางส่วนของพวกเขาวิพากษ์วิจารณ์คอลิด อับดุลฆ็อฟฟาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอียิปต์ต่อการตัดสินใจของเขาให้กลับมาเปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนอีกครั้งในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์นี้ และต้องนั่งสอบวัดผลในห้องเรียนด้วย

พวกเขาเรียกร้องให้เลื่อนการสอบออกไปก่อนหรือไม่ก็จัดสอบออนไลน์แทนเพื่อลดความเสี่ยง

นักเรียนคนหนึ่งแสดงความเห็นผ่านสื่อออนไลน์ว่า “เราไม่ได้กำลังท้าทายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แต่เรากังวลเรื่องสุขภาพของเรา”

นักเรียนอีกคนหนึ่งเพิ่มเติมว่า “ท่านประธานาธิบดี ลูก ๆ ของท่านกำลังตกอยู่ในอันตราย และนักเรียนจะล้มตาย”

หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงในคำสั่ง นักเรียนชาวอียิปต์ 17 ล้านคนจะกลับสู่การเรียนอีกครั้งและเริ่มสอบวัดผล

ข้อมูลล่าสุดระบุว่ามีผู้ป่วยยืนยันในประเทศแล้วกว่า 178,774 ราย และเสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 10,404 คน

ที่มา : MEMO

ชาวอียิปต์เรียกร้องประธานาธิบดีเลื่อนเปิดเรียน-สอบวัดผล

Back To Top
×Close search
Search