skip to Main Content

ตัดไฟจตุรัสตะห์รีรกลางกรุงแบกแดดขณะผู้ชุมนุมหลายหมื่นคนรวมตัว

ทางการอิรักตัดกระแสไฟฟ้าบริเวณจัตุรัสตะห์รีรในกรุงแบกแดด ขณะที่เจ้าหน้าที่ความมั่นคงใช้แก็สน้ำตาเพื่อสลายกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงหลายหมื่นคนในวันอังคาร ซึ่งเป็นวันที่ 5 ของการประชุม

ผู้ประท้วงมารวมตัวกันใจกลางเมืองหลวงของประเทศหลังมีรายงานข่าวว่าเจ้าหน้าที่ยิงผู้ประท้วงในกัรบะลาอ์เสียชีวิตหลายคนกลางดึก และนายกรัฐมนตรียังคงปฏิเสธที่จะประกาศจัดการเลือกตั้งให้เร็วขึ้นกว่าเดิม

เจ้าหน้าที่ความมั่นคงประจำการอยู่ใกล้สะพานญุมฮุรียะฮ์ คอยใช้แก็สน้ำตาเพื่อสกัดผู้ประท้วงที่พยายามฝ่าเข้าไปยังพื้นที่กรีนโซน ซึ่งเป็นด่านความมั่นคงสูงเนื่องจากมีอาคารสำนักงานของทั้งรัฐบาลและสถานทูตของต่างชาติ

 

ตัดไฟจตุรัสตะห์รีรกลางกรุงแบกแดดขณะผู้ชุมนุมหลายหมื่นคนรวมตัว

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ