White Channel

สิ่งที่อัลลอฮฺให้กับเรา เราควรนำไปแลกกับสิ่งที่มันยั่งยืน

สรรพสิ่งต่างๆมันจะไม่อยู่นานกับเรา และเราจะไม่ต้องการมันตลอด สิ่งที่อัลลอฮฺให้กับเรา เราควรนำไปแลกกับสิ่งที่มันยั่งยืน #เชคริฎอ อะหฺมัด สมะดี

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ