skip to Main Content

สรรพสิ่งต่างๆมันจะไม่อยู่นานกับเรา และเราจะไม่ต้องการมันตลอด สิ่งที่อัลลอฮฺให้กับเรา เราควรนำไปแลกกับสิ่งที่มันยั่งยืน #เชคริฎอ อะหฺมัด สมะดี

สิ่งที่อัลลอฮฺให้กับเรา เราควรนำไปแลกกับสิ่งที่มันยั่งยืน

Back To Top
×Close search
Search