White Channel

ศรัทธาต่ออัลลอฮฺ

11. ไม่มีทุกข์ภัยอันใดเกิดขึ้น เว้นแต่ด้วยอนุมัติของอัลลอฮฺ และผู้ใดศรัทธาต่ออัลลอฮฺพระองค์จะทรงเปิดหัวใจของเขา (สู่แนวทางที่ถูกต้อง) และอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงรอบรู้ทุกสิ่งอย่าง (*1*)

(1) ในวันกิยามะฮฺ อัลลอฮฺจะทรงรวบรวมมวลมนุษย์ทั้งหมดอยู่ในสภาพที่เดียวกันเพื่อการสอบสวนและตอบแทนนั้นคือวันที่มุอฺมินจะได้ตำแหน่งของเขาในสวนสวรรค์ และกาฟิรจะได้ตำแหน่งของเขาในนรก ดังนั้นผู้ใดศรัทธาต่ออัลลอฮฺและกระทำความดี พระองค์จะทรงอภัยโทษในความผิดของเขา และให้เข้าสู่สวนสวรรค์พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาล นั่นคือความสำเร็จและชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของเขา

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ