White Channel

บทขอพรยามประสบทุกข์ยาก

อัลลอฮฺ อัลลอฮุร็อบบี ลาอุชริกุบิฮีชัยอา

อัลลอฮฺ อัลลอฮฺ

ผู้เป็นพระผู้อภิบาลของฉัน

ฉันไม่มีภาคีกับพระองค์

ด้วยสิ่งอื่นใดทั้งสิ้น

(-บันทึกโดย อบีดาวูด หมายเลข 1525-)

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ