skip to Main Content

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا

แท้จริง บรรดาผู้ศรัทธาและประกอบคุณงามความดีทั้งหลายนั้น พระผู้ทรงกรุณาปรานีจะทรงโปรดปรานความรักใคร่

แก่พวกเขา

(-ซูเราะฮฺมัรยัม : อายะฮฺที่ 96-)

สิ่งที่จะถูกประทานให้แก่บรรดาผู้ศรัทธาที่ประกอบคุณงามความดี

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ