Feel happy

การสรรเสริญทั้งหลายเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ

ซึ่งด้วยความโปรดปรานของพระองค์

สิ่งดีๆทั้งหลายจึงได้ครบถ้วน

(หะดีษบันทึกโดย อิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 3803)

จำนวนการดู 199 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง