ไฟไหม้ที่บ้านเพื่อนแต่ไม่มีใครเสียชีวิตเราจะกล่าวว่า อินนาลิลลาหฺ ได้หรือไม่

Loading