เท้าผู้หญิิง ก็เป็นเอาเราะฮฺนะ

เท้าผู้หญิิง

ก็เป็นเอาเราะฮฺนะ

(เอาเราะฮฺ หมายถึง อวัยวะที่พึงสงวน)

 

จำนวนการดู 123 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง