ลืมจ่ายข้าวสารเพราะไม่ได้บวชให้นมบุตรครั้งหน้าเราต้องจ่ายข้าวสารและบวชใช้ด้วยไหม

จำนวนการดู 40 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง