วันคืนในอดีตได้จากไปและสิ้นสุดลงแล้ว – White Channel | เวลาละหมาด ข่าวมุสลิม อิสลาม skip to Main Content

การคร่ำเคร่งกับอดีตมากจนเกินไปทำให้เสียเวลาในปัจจุบันโดยเปล่าประโยชน์ #จากบทความ“อดีตนั้นจากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ” (เขียนโดย เชคอาอิฎ อัลก็อรนีย์)

วันคืนในอดีตได้จากไปและสิ้นสุดลงแล้ว

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ