skip to Main Content

ข้าราชการพลเรือนในกาซ่าจะได้รับค่าจ้างครั้งแรกในรอบหลายเดือน

ธนาคารอิสลามแห่งปาเลสไตน์ในฉนวนกาซ่าคาดว่าจะส่งมอบเงิน 1,000 เชเกล (ประมาณ 9,300 บาท) ให้แก่ข้าราชการพลเรือนปาเลสไตน์ในกาซ่า โดยเงินจะเริ่มโอนเข้าบัญชีตั้งแต่เวลา 7:15 น. ของเช้าวันพฤหัสบดี (30 พ.ย.) หลังพวกเขาไม่ได้รับเงินเดือนมานานหลายเดือนแล้ว

ธนาคารอธิบายเพิ่มเติมว่า จะไม่มีการเรียกเก็บภาษีจากเงินก้อนดังกล่าวในเดือนนี้เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ยากลำบาก ในพื้นที่ที่ถูกปิดล้อมนานกว่า 11 ปี ประชาชนกว่าร้อยละ 40 ใช้ชีวิตอยู่ใต้เส้นความยากจน

เมื่อหลายเดือนก่อนรัฐบาลปาเลสไตน์ได้ประกาศแผนที่จะบังคับให้ข้าราชการพลเรือนในกาซ่าต้องเกษียณก่อนวัย 6,000 คน หลายคนอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการ, สาธารณสุขและบรรเทาสาธารณภัย แต่สุดท้ายก็ประกาศเลื่อนแผนออกไปก่อน

ทั้งนี้ข้อตกลงที่ลงนามร่วมกันในกรุงไคโร ประเทศอียิปต์ ระบุว่ารัฐบาลปาเลสไตน์ที่นำโดยพรรคฟะตะหฺจะจัดการปัญหาข้าราชการพลเรือนให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2018 แต่มีเงื่อนไขว่าหะมาสต้องส่งต่ออำนาจบริหารเต็มรูปแบบแก่ฟะตะหฺภายในวันที่ 1 ธันวาคมนี้ ซึ่งล่าสุดก็มีข้อตกลงร่วมกันอีกครั้งขอเลื่อนไปเป็นวันที่ 10 ธันวาคม

ที่มา : PIC, Aljazeera, The Time of Israel, Daily Mail

ข้าราชการพลเรือนในกาซ่าจะได้รับค่าจ้างครั้งแรกในรอบหลายเดือน – สำนักข่าวไวท์

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ