skip to Main Content

ดูฟรี ความรู้ และบันเทิงฮาลาล

icon-google-play
ico-ios
new-whiteflix

มุสลิมในเยอรมนีตกเป็นเหยื่อคดีความเกลียดชังเพิ่มขึ้นในปีนี้

ตำรวจเยอรมันเปิดเผยว่าช่วงเวลาระหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายนปีนี้มีคดีความเกลียดชังต่อชาวมุสลิมแล้ว 578 คดีที่มีการลงบันทึกไว้

กระทรวงหมาดไทยชี้ว่า มีมุสลิบาดเจ็บอย่างน้อย 40 รายจากการโจมตี  ส่วนมากเป็นฝีมือของกลุ่มขวาจัดสุดโต่ง ขณะที่ปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันมีมุสลิมบาดเจ็บ 27 ราย

อาชญากรรมต่อต้านชาวมุสลิมที่ตำรวจบันทึกได้รวมถึงการด่าทอ, จดหมายขู่, การทำร้ายร่างกายและการโจมตีมัสญิดหลายแห่ง

ฝ่ายค้านซึ่งเป็นพรรคฝ่ายซ้ายได้เตือนสภาผู้แทนราษฎรว่าตัวเลขดังกล่าวยืนยันถึงการเพิ่มขึ้นของแคมเปญแห่งความเกลียดชังและการใช้ความรุนแรงต่อชาวมุสลิมในประเทศเยอรมนี

ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เยอรมนีได้พบเห็นการเพิ่มขึ้นของกระแสหวาดกลัวอิสลาม (อิสลาโมโฟเบีย) และความเกลียดชังต่อผู้อพยพ ซึ่งบรรดาพรรคขวาจัดและประชานิยมต่างทำหน้าที่กระตุ้นให้เกิดกระแสดังกล่าวผ่านการเสนอข้อมูลผลกระทบที่จะเกิดจากผู้ลี้ภัยทั้งด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง การก่อการร้าย และอื่นๆ

ที่มา : Anadolu

 

มุสลิมในเยอรมนีตกเป็นเหยื่อคดีความเกลียดชังเพิ่มขึ้นในปีนี้

Back To Top
×Close search
Search