ความดีจะไม่สูญหาย

30. แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลาย เราจะไม่ให้การตอบแทนของผู้กระทำความดีสูญหายอย่างแน่นอน

จำนวนการดู 55 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง