White Channel

ข่าวดีในเดือนเราะมะฎอน

ข่าวดีในเดือนเราะมะฎอน

1. เมื่อเราะมะฎอนมาถึง ท่านเราะซูลทรงแจ้งข่าวดีแก่ประชาชาติของท่าน ดังหะดีษที่มีใจความว่า :เราะมะฎอนเดือนแห่งความจำเริญยิ่ง เดือนแห่งมหากุศลและความดีอันมากมายได้มาสู่พวกท่านแล้ว อัลลอฮฺทรงบัญญัติการถือศีลอดให้แก่พวกท่าน ในเดือนนี้!! ประตูสวรรค์ทั้งหมดถูกเปิดออก และประตูนรกถูกปิดสนิท ชัยฎอนก็ถูกล่าม และในเดือนนี้ มีค่ำคืนหนึ่งที่ดีกว่า 1,000 เดือน
2. ใครก็ตามที่เดือนนี้ผ่านเข้าสู่ชีวิตของเขา แล้วเขายังไม่ได้รับความดีงามอะไรเลยในชีวิต คนเหล่านี้ถูกห้ามจากเรื่องของความดีโดยแท้จริง
3. อัลลอฮฺทรงเรียกร้องบ่าวของพระองค์ว่า : โอ้! ผู้ที่มุ่งหวัง จะทำความดีทั้งหลาย จงมาสู่เดือนนี้!! มาสู่การขวนขวายทำความดีให้มากๆ ซึ่งการที่อัลลอฮฺทรงเรียกเราเช่นนี้ บ่งชี้ว่าการตอบแทนในเดือนนี้ไม่ธรรมดา
4. การถือศีลอด เป็นอิบาดะฮฺที่อัลลอฮฺทรงรัก
5. อย่าลืมขอดุอาอฺให้มากๆ ให้ความดีต่างๆที่เราตั้งใจทำสำเร็จ ขอให้เราะมะฎอนผ่านไปพร้อมกับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮูวะตะอาลา)
6. 3 สื่งที่จะต้องพิชิตให้ได้ในเดือนเราะมะฎอน
– ความยำเกรงต่ออัลลอฮฺ (หมายถึง การที่ใจของเราอยากทำความดีต่ออัลลอฮฺอยู่ตลอดเวลาโดยไม่มีสิ่งใดแอบแฝง และการหลีกหนีจากความชั่วเพราะเกรงกลัวอัลลอฮฺ
– พิชิตการอภัยโทษจากอัลลอฮฺ ( ซุบฮานะฮูวะอะอาลา )
– พิชิตความดีจากอัลลอฮฺ เพราะเราะมะฎอนคือเดือนแห่งการเพิ่มพูนความดี การทำความดีในเดือนนี้จะได้ผลบุญมากกว่าเดือนอื่นๆ


คุฏบะฮฺประจำวันศุกร์ที่ 11-05-61
โดย อ.ซิดดิ๊ก มูฮำหมัดสะอิ๊ด

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ