skip to Main Content

“มนุษย์ทุกคน”

ล้วนมีเมล็ดความดีอยู่ในใจ เพียงต้องการหยาดน้ำบ่มเพาะ

ความดีนั้นจึงจะงอกเงยออกมา

เมล็ดความดี ที่รอวันงอกเงย

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ