เมล็ดความดี ที่รอวันงอกเงย

“มนุษย์ทุกคน”

ล้วนมีเมล็ดความดีอยู่ในใจ เพียงต้องการหยาดน้ำบ่มเพาะ

ความดีนั้นจึงจะงอกเงยออกมา

Loading