skip to Main Content

หะมาสขอบคุณ UNHRC ที่โหวต 4 มติหนุนปาเลสไตน์

ในแถลงการณ์ที่ออกเมื่อวันเสาร์ ขบวนการหะมาสขอบคุณนานาประเทศที่โหวตเห็นด้วยกับร่างมติ 4 มติสนับสนุนปาเลสไตน์และต่อต้านอิสราเอล พร้อมเรียกร้องพวกเขาว่าอย่าหยุดอยู่ที่เพียงแถลงการณ์เท่านั้น แต่ให้นำไปสู่ขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อปกป้องชาวปาเลสไตน์

ในการประชุมสมัยที่ 37 ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNHRC) เมื่อวันศุกร์ที่นครเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ สมาชิกส่วนมากได้โหวตเห็นชอบใน 4 มติ ดังนี้

1.การตั้งถิ่นฐานของชาวอิสราเอลบนดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครอง รวมถึงเยรูซาเล็มตะวันออก เป็นสิ่งผิดกฎหมาย

2.สิทธิของประชาชนปาเลสไตน์ในการกำหนดอนาคตของตน

3.สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครอง รวมถึงเยรูซาเล็มตะวันออก

4.การรับประกันความรับผิดชอบและความยุติธรรมในทุกการละเมิดของอิสราเอลต่อกฎหมายระหว่างประเทศเหนือดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครอง รวมถึงเยรูซาเล็มตะวันออก

ที่มา : PIC

หะมาสขอบคุณ UNHRC ที่โหวต 4 มติหนุนปาเลสไตน์ – สำนักข่าวไวท์

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ