ชีวิตดีมีสุข 1

ชีวิตดี มีสุข 1

1.ศรัทธามั่นและประกอบคุณงามความดี

2.พูดดีทำดีต่อเพื่อนมนุษย์

3.แสวงหาความรู้ที่เป็นประโยชน์

4.อยู่กับปัจจุบัน ไม่กังวลกับอนาคต ไม่เสียใจกับอดีต

5.รำลึกถึงอัลลอฮฺมากๆ

6.ขอบคุณความโปรดปราน

จำนวนการดู 61 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง