happiness

ความสุขไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงสิ่งรอบข้างที่อยู่ภายนอก แต่คือการเปลี่ยนความคิดภายในใจ

(-อาจารย์ฟัยศอล อาลฮาดีย์-)

จำนวนการดู 156 ครั้ง, ดูวันนี้ 2 ครั้ง