และถ้าพวกเจ้ายำเกรงแล้วไซร้ อุบายของพวกเขาย่อมไม่เป็นอันตราย… – White Channel

White Channel

และถ้าพวกเจ้ายำเกรงแล้วไซร้ อุบายของพวกเขาย่อมไม่เป็นอันตราย…

และถ้าพวกเจ้าอดทน และยำเกรงแล้วไซร้

อุบายของพวกเขา ก็ย่อมไม่เป็นอันตราย

แก่พวกเจ้าแต่อย่างใด

(-ซูเราะฮฺ : อาลิอิมรอน 3 : 120-)

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ