มีพื้นที่ว่างหน้าบ้านซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะเป็นที่ว่างเราเลยปลูกผักขายเงินที่ได้จะฮาลาลไหม

จำนวนการดู 51 ครั้ง, ดูวันนี้ 2 ครั้ง