มีพื้นที่ว่างหน้าบ้านซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะเป็นที่ว่างเราเลยปลูกผักขายเงินที่ได้จะฮาลาลไหม – White Channel

White Channel

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ