แท้จริงอัลลอฮฺคือผู้มีบุญคุณแก่มนุษย์ แต่ทว่ามนุษย์ส่วนมากไม่ขอบคุณ

แท้จริงอัลลอฮฺคือผู้มีบุญคุณแก่มนุษย์

แต่ทว่ามนุษย์ส่วนมากไม่ขอบคุณ

จำนวนการดู 75 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง