มีประจำเดือนถือศีลอดไม่ได้แต่ถ้าเราเลี้ยงละศีลอดผลบุญจะได้เท่ากับถือศีลอดไหม

จำนวนการดู 43 ครั้ง, ดูวันนี้ 2 ครั้ง