การรักษาโดยการดุอาอฺให้อ่าน 3 กุลแล้วเป่าหรืออาน1ซูเราะฮฺแล้วเป่าหรือมีวิธีอย่างไร

จำนวนการดู 67 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง