การรักษาโดยการดุอาอฺให้อ่าน 3 กุลแล้วเป่าหรืออาน1ซูเราะฮฺแล้วเป่าหรือมีวิธีอย่างไร

Loading

ใส่ความเห็น