อย่าสร้างบ้านในดุนยา จนลืมบ้านในสวรรค์

สร้างบ้านในดุนยากันแล้ว

อย่าลืมสร้างบ้านในสวรรค์

ด้วยการละหมาดสุนัตกันด้วย

#ศาสนาคือการตักเตือนกัน

จำนวนการดู 120 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง