skip to Main Content

OIC เตรียมประชุมในญิดดะฮ์หลังอิสราเอลละเมิดเยรูซาเล็มต่อเนื่อง

องค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) จะจัดประชุมวิสามัญระดับรัฐมนตรีในวันพุธหน้าเพื่อหารือประเด็นการละเมิดของอิสราเอลในเยรูซาเล็มตะวันออกที่ถูกยึดครอง

โอไอซีแถลงเมื่อวันอาทิตย์ (14 ก.ค. 62) “รัฐมนตีว่าการกระทรวงต่างประเทศของชาติสมาชิกโอไอซีจะหารือการละเมิดหลากหลายรูปแบบโดยอิสราเอลเหนือเยรูซาเล็มตะวันออกรวมถึงการเปิดอุโมงค์ใต้ดินเมื่อไม่กี่วันก่อนใต้ย่านอยู่อาศัยเมืองซิลวาน”

การประชุมครั้งนี้จะจัดขึ้นในเมืองญิดดะฮ์ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย มีเป้าหมายเพื่อหาวิธีแก้ไขการยึดบ้านหลายสิบหลังของชาวปาเลสไตน์โดยเจ้าหน้าที่อิสราเอลในเขตเมืองที่ถูกยึดครอง

หลังสงครามปีค.ศ.1967 ระหว่างอาหรับกับอิสราเอล ซึ่งใช้เวลาไม่ถึง 1 สัปดาห์ และอาหรับเป็นฝ่ายปราชัย นับจากนั้นอิสราเอลก็เข้ายึดครองเยรูซาเล็มตะวันออก อันเป็นที่ตั้งของมัสญิดอัลอักศอ ศาสนสถานสำคัญอันดับ 3 ของชาวมุสลิม

ในปี 1980 แม้นานาชาติจะไม่ยอมรับแต่อิสราเอลเข้าควบรวมทั้งนครเยรูซาเล็ม พร้อมอ้างว่านครประวัติศาสตร์แห่งนี้เป็นเมืองหลวงอันนิรันดร์ของรัฐยิวที่ไม่สามารถแบ่งให้ใครได้

เยรูซาเล็มยังคงเป็นหัวใจของความขัดแย้งในตะวันออกกลางนานหลายทศวรรษ ชาวปาเลสไตน์หวังจะให้ฝั่งตะวันออกของนครนี้เป็นเมืองหลวงของรัฐปาเลสไตน์ในอนาคต

ที่มา : MEMO

OIC เตรียมประชุมในญิดดะฮ์หลังอิสราเอลละเมิดเยรูซาเล็มต่อเนื่อง

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ