ละหมาดซุบฮิในมัสยิดที่มีดุอาอฺกูนูตซุบฮิ เราเป็นมะมูมควรทำอย่างไร – White Channel

White Channel

ละหมาดซุบฮิในมัสยิดที่มีดุอาอฺกูนูตซุบฮิ เราเป็นมะมูมควรทำอย่างไร

ละหมาดซุบฮิในมัสยิดที่มีดุอาอฺกูนูตซุบฮิ เราเป็นมะมูมควรทำอย่างไร กิตาบุลลอฮฺและซุนนะฮฺ 22 10 61

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ