ละหมาดซุบฮิในมัสยิดที่มีดุอาอฺกูนูตซุบฮิ เราเป็นมะมูมควรทำอย่างไร

ละหมาดซุบฮิในมัสยิดที่มีดุอาอฺกูนูตซุบฮิ เราเป็นมะมูมควรทำอย่างไร กิตาบุลลอฮฺและซุนนะฮฺ 22 10 61

จำนวนการดู 67 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง