ผู้รู้ท่านนึงบอกว่าเหรีญเก่ามุสลิมไม่สามารถขายมากกว่ามูลค่าของเหรียญได้จริงไหม

Loading