ลูกทีชอบเถียงแม่ทั้งๆที่เรียนศาสนาในอนาคตและบทลงโทษในกียามัตเป็นอย่างไร

Loading