ถ้าเคราเราเยอะอาบน้ำละหมาดให้ทั่วทั้งเคราเลยไหมหรือแค่ทั่วๆพอ

Loading