ในคาบสมุทรอาหรับยังมีคนมุชริกีนเหมือนในสมัยนบีไหม

จำนวนการดู 64 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง