ในการทำตะยัมมุมถ้าไม่มีฝุ่นดินจะใช่อย่างอื่นทดแทนได้ไหม

จำนวนการดู 66 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง