ในการทำตะยัมมุมถ้าไม่มีฝุ่นดินจะใช่อย่างอื่นทดแทนได้ไหม – White Channel

White Channel

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ