skip to Main Content

การอะซานที่มัสญิดอัลอิบรอฮีมีถูกห้ามกว่า 600 ครั้งในปีที่แล้ว

รัฐบาลอิสราเอลผู้ยึดครองปาเลสไตน์ได้ห้ามการอะซาน (การประกาศเรียกร้องไปสู่การละหมาด) 645 ครั้ง ณ มัสญิดอัลอิบรอฮีมี ในปี 2017

กระทรวงศาสนสมบัติ (เอากอฟ) ปาเลสไตน์แถลงการณ์เมื่อวันจันทร์อธิบายว่าเฉพาะในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ทางการอิสราเอลออกคำสั่งห้ามอะซานถึง 53 ครั้งที่มัสญิดแห่งนี้

กระทรวงเอฟกอฟชี้ว่าการห้ามอะซานเป็นการละเมิดความศักดิ์สิทธิ์ของมัสญิดอัลอิบรอฮีมี และละเมิดสิทธิเสรีภาพอันชอบธรรมของชาวปาเลสไตน์ในการปฏิบัติตามความเชื่อในศาสนาของพวกเขา

ยูสุฟ อีดาอิส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเอากอฟเตือนถึงการละเมิดอย่างต่อเนื่องและผลกระทบร้ายแรงของมันต่อศาสนสถานและสถานที่ทางประวัติศาสตร์ต่างๆ ในเมืองอัลเคาะลีล (เฮ็บร็อน)

เขายังแสดงความเห็นอีกว่าการห้ามอะซานพุ่งเป้าไปยังการแสดงอำนาจอธิปไตยของอิสราเอลเหนือดินแดนปาเลสไตน์และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิม

ที่มา : PIC

 

การอะซานที่มัสญิดอัลอิบรอฮีมีถูกห้ามกว่า 600 ครั้งในปีที่แล้ว – สำนักข่าวไวท์

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ