จำเป็นไหมที่ก่อนไปทำอุมเราะฮฺต้องละหมาดที่มัสยิดก่อนออกเดินทาง

จำนวนการดู 37 ครั้ง, ดูวันนี้ 2 ครั้ง