skip to Main Content
ดูฟรี ความรู้ และบันเทิงฮาลาล icon-google-play ico-ios new-whiteflix

OIC ผ่านมติเพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อเมียนมา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบังคลาเทศกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า องค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC)  มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ในร่างมติที่จะขอความช่วยเหลือทางกฎหมายผ่านศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) เพื่อจัดตั้งสิทธิตามกฎหมายของชาวมุสลิมโรฮิงญา

เขากล่าวอีกว่าต้องเจรจากันหลายครั้งและใช้เวลายาวนานมากเพื่อแสวงหาความรับผิดชอบในอาชญากรรมต่อมนุษยชาติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงต่อชาวโรฮิงญาในเมียนมา

มตินี้มีขึ้นในการประชุมสมัยสุดท้ายของสภารัฐมนตรีต่างประเทศขององค์การความร่วมมืออิสลามที่กรุงอบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เมื่อวันอาทิตย์ ถือเป็นความก้าวหน้าทางการทูตครั้งสำคัญ

องค์การสหประชาชาติระบุว่าโรฮิงญาเป็นบุคคลที่ถูกข่มเหงรังแกมากที่สุดในโลกตั้งแต่ปี 2012

ที่มา : ANADOLU

 

OIC ผ่านมติเพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อเมียนมา

Back To Top
Search