[นะศีฮัต] อิสลาม…วิถีที่ครอบคลุมทั้งชีวิต – White Channel

White Channel

[นะศีฮัต] อิสลาม…วิถีที่ครอบคลุมทั้งชีวิต

[นะศีฮัต] อิสลาม…วิถีที่ครอบคลุมทั้งชีวิต

#นะศีฮัต อ.นาอีม วงศ์เสงี่ยม

3 MIN.READ

ชีวิตของผู้ศรัทธาที่มีแนวทางของอัลลอฮฺ

ในการดำเนินชีวิต เป็นชีวิตที่ง่ายดาย

เนื่องจากหลายเหตุผล

หนึ่งในนั้นก็คือเป็นชีวิตที่อัลลอฮฺได้คัดเลือก

กิจกรรมสำคัญต่างๆให้กับพวกเขา

ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้เวลามากนัก

ในการตัดสินใจทำในสิ่งที่มันจำเป็นสำหรับชีวิต

จึงมีสิ่งที่เรียกว่าวายิบ(สิ่งจำเป็น) หรือรุก่น(องค์ประกอบ)

ที่เราจะต้องปฏิบัติในชีวิตของเรา

ไม่จำเป็นที่จะต้องเลือก หรือใช้เวลาตัดสินใจ

แต่ว่าคือการปฏิบัติเลย

หน้าที่ก็คือการที่ต้องเอาใจใส่

สิ่งที่จำเป็นต้องปฏิบัตินั้นจะทำอย่างไรให้มันดีงาม

และอัลลอฮฺได้ตรัสคนที่ทำในสิ่งต่างๆ

โดยเฉพาะสิ่งที่อัลลอฮฺได้ฟัรฎุหรือวายิบ(สิ่งจำเป็น)อย่างดีงาม

และเช่นกันในหมวดของที่เป็นซุนนะฮฺ(ส่งเสริม)

ก็เป็นหมวดที่อัลลอฮฺก็ได้เลือกให้แล้วเช่นกัน

และขณะเดียวกับในหมวดของซุนนะฮฺก็มีความกว้างขวาง

มีจำนวนมากกว่าสิ่งที่เป็นฟัรฎุ(จำเป็น)

และเราก็จะสามารถเลือกได้ตามอัธยาศัย

ว่าบางทีอาจจะมีหลายซุนนะฮฺในเวลาเดียวกันที่เราจะต้องเลือกปฏิบัติ

อันนี้ก็สามารถเลือกได้ตามความชอบตามความถนัด

แต่ว่าบนพื้นฐานของสิ่งที่อัลลอฮฺทรงรักเช่นเดียวกัน

ในหมวดของฮะรอม(ห้าม)ก็เช่นกัน

ก็ไม่ต้องเสียเวลามากจะตัดสินใจ

เลิกเหล้าหรือไม่เลิกเหล้าดี บุหรี่ การพนัน ความชั่วต่างๆ

เพราะอัลลอฮฺได้ตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ว่าสิ่งนี้คือเด็ดขาดไม่ต้องยุ่ง

สิ่งนี่เด็ดขาดไม่ดีงามในชีวิตของเรา

หรือแม้แต่เป็นสิ่งที่มักโร๊ะ(น่ารังเกียจ)ก็ตาม

จริงๆแล้วเราเอาสิ่งที่เป็นสิ่งจำเป็นสิ่งที่ส่งเสริมทำ

และออกห่างจากสิ่งที่ต้องห้ามและสิ่งที่น่ารังเกียจ

มันก็เป็นส่วนใหญ่ของชีวิตของเราอยู่แล้ว

ก็จะเหลือสิ่งที่เป็นมุบาฮฺ

อัลลอฮฺอนุโลมจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็ได้

ไม่มีข้อห้ามหรือข้อใช้เป็นการเฉพาะ

อาจจะมีบางเรื่องที่เป็นที่อนุญาตตามหลักการศาสนา

แต่ปรากฏว่า จำเป็นต้องตัดสินใจระหว่าง2สิ่งที่เป็นมุบาฮฺ

เราก็อาจจะมีความลังเลอาจจะต้องใช้เวลาในการตัดสอนใจการกลั่นกรอง

ด้วยความเมตตาของพระองค์ได้ส่งนบีมุฮัมมัดมาสอนในทุกเรื่อง

สอนกุรอาน สอนซุนนะฮฺ สอนซูเราะห์ต่างๆในอัลกุรอาน

รวมถึงสอนการอิสติคอเราะฮฺการคัดเลือก

จนกระทั่งบรรดาเศาะฮาบะฮฺบอกว่านบี

สอนอิสติคอเราะฮฺเหมือนกับสอนซูเราะห์ในอัลกุรอาน

เพราะซูเราะห์ในกุรอานเป็นฮุกุ่มอยู่แล้ว

แต่มีเรื่องอื่นๆอีกที่เป็นอีกหมวดหนึ่งที่สำคัญเช่นกัน

และมันจะกลายเป็นผลลัพธ์บั้นปลาย

บั้นปลายของผู้ศรัทธานั้นดีงาม(อัลกุรอาน)สำหรับผู้ที่ยำเกรง

มีบางเรื่องที่เป็นมุบาฮฺก็ไม่มีตัวบทโดยตรงที่มาจากอัลลอฮฺ

แต่มันเป็นสิ่งที่สำคัญ

ท่านนบีจึงสอนมากเหมือนกับสอนซูเราะห์ในอัลกุรอาน

หรือให้เศาะฮาบะฮฺเอาใจใส่ในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก

เนื่องจากว่าเป็นการประหยัดเวลาเช่นกันสำหรับชีวิตผู้ศรัทธา

เราจะได้มีทิศทางแบบว่าง่ายขึ้นอย่างมาก

ก็มีการอิสติคอเราะฮฺ

การอิสติคิเราะฮฺแปลว่าการขอให้อัลลอฮฺเลือก

หรือการขอความดีจากอัลลอฮฺ

และรวมถึงการปรึกษาหารือ

กับบรรดาคนที่มีความรู้ประสบการณ์ในเรื่องที่เราจะเลือกนั้นๆ

นี่คือความง่ายดายที่อัลลอฮฺทรงออกแบบให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ก็คือแนวทางของอิสลาม

แนวทางที่ตื่นเช้าขึ้นมาก็มีการคัดเลือกกิจรรมให้เสร็จเลย

เราทำหน้าที่เพียงว่าประณีตในกิจกรรมต่างๆ

และถ้าหากว่าเรานำเอาแนวทางที่อัลลอฮฺได้วางเอาไว้

นำมาใช้เป็นสโลแกนหรือว่าแนวทางในการดำเนินชีวิต

เข้าใจว่าจะทำให้ชีวิตของเราง่ายดายอย่างแน่นอน

อัลลอฮฺได้สัญญาว่า(อัลกุรอาน)

นักวิชาการบอกว่า สัญญากับท่านนบีว่า

และเราจะทำให้เจ้าได้มีหลักการอิสลามที่ง่ายดาย

อัลลอฮฺก็ได้ประกาศเช่นกันว่า

ที่อัลลอฮฺได้บัญญัติให้ทำสิ่งใดในชีวิตของเรา

มีจุดประสงค์(อัลกุรอาน)ต้องการให้พวกเจ้าได้รับความง่ายดาย

(อัลกุรอาน)และไม่ต้องการให้เกิดความยากลำบากในชีวิตของพวกเจ้า

ฉะนั้นเราก็ขอบคุณต่ออัลลอฮฺ

ที่ให้เรามีหลักการศาสนาที่มีความง่ายดาย

ขณะเดียวกันก็บอกทุกอย่างให้เราได้ใช้ในการดำเนินชีวิต

แม้สิ่งที่อัลลอฮฺไม่ได้บอกโดยตรง

อัลลอฮฺก็จะบอกใช้วิธีอิสติคอเราะฮฺนั่นเอง

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ