skip to Main Content

ยิ่งกว่าเจ็บ ! อิสราเอลบังคับชาวปาเลสไตน์รื้อบ้านตัวเองเพื่อเลี่ยงไม่ต้องจ่ายค่ารื้อบ้าน

ชายชาวปาเลสไตน์ถูกบังคับให้ทำลายบ้านของตัวเองในเมือง ญะบั๊ล อั๊ลมุกั๊บบิร ทางใต้ของกรุงเยรูซาเล็ม โดยสุลต่าน บาชี๊ร เฝ้าดูขณะที่บ้านของเขาถูกทำลาย บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เขาอยู่อาศัย พร้อมกับสมาชิกครอบครัวอีกแปดคน ซึ่งการทำลายบ้านของตัวเองนั้น เป็นทางเลือกใน เพื่อที่จะได้ไม่ต้องจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่อิสราเอลในการรื้อถอนบ้าน

อิสราเอลรื้อถอนเข้ายึด และรื้อถอนที่พักอาศัยของชาวปาเลสไตน์มากขึ้น รวมถึงละแวกใกล้เคียงทั้งหมด บางกรณีมีการรื้อถอนที่อยู่อาศัยทั้งหมู่บ้าน โดยหน่วยงานยึดครองของอิสราเอล อย่างเช่น หมู่บ้านอัลอะรอกี๊บ ถูกทำลายไปแล้ว 162 ครั้ง ซึ่งมีการรณรงค์อย่างกว้างขวางเพื่อเปลี่ยนข้อมูลประชากร เพิ่มพื้นที่สำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยิวและการตั้งถิ่นฐานของพวกเขา

ยิ่งไปกว่านั้นครอบครัวชาวปาเลสไตน์บางครอบครัวถูกขับไล่ออกจากบ้านของตนเอง และถูกครอบครองโดยผู้ตั้งถิ่นฐานยิว โดยไม่มีการรื้อถอน นอกจากนี้ผู้ตั้งถิ่นฐานชาวยิวยังทำลายพื้นที่การเกษตรของชาวปาเลสไตน์อีกด้วย

การสร้างการตั้งถิ่นฐานของชาวยิวที่ผิดกฎหมายในดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองได้กลายเป็นข้อโต้แย้งในการเจรจา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากพวกเขาละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศโดยตรง มาตรา 49 ของอนุสัญญาเจนีวาที่สี่ที่เกี่ยวข้องกับการห้ามพลเมืองของตนเองเข้าไปครอบครองพื้นที่ยังดินแดนที่ถูกยึดครอง เช่นเดียวกับอนุสัญญาว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) ปี 1998 ซึ่งถือว่าเป็นอาชญากรรมสงคราม

ที่มา : MEMO

ยิ่งกว่าเจ็บ ! อิสราเอลบังคับชาวปาเลสไตน์รื้อบ้านตัวเองเพื่อเลี่ยงไม่ต้องจ่ายค่ารื้อบ้าน

Back To Top
×Close search
Search