skip to Main Content

อิสราเอลเตรียมวางมาตรการจำกัดการเคลื่อนไหวองค์กรการกุศลตุรกี

ทีวีอิสราเอลรายงานเมื่อวันอาทิตย์ว่า “อิสราเอลอาจจะวางแผนกำหนดข้อจำกัดกิจกรรมการกุศลของ TIKA ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลของตุรกีที่ทำงานระดับนานาชาติ ทั้งนี้หลังจากอาหรับหลายชาติกล่าวหาตุรกีว่ากำลังพยายามแผ่ขยายอิทธิพลเข้ามายังเยรูซาเล็มตะวันออก”

ช่วงปลายเดือนที่ผ่านมา หนังสือพิมพ์ Haaretz ของอิสราเอลรายงานว่าซาอุดิอาระเบีย, จอร์แดนและทางการปาเลสไตน์ (PA) ได้เตือนรัฐบาลอิสราเอลถึงความเคลื่อนไหวของตุรกีที่กำลังพยายามเพิ่มสถานะของตนในเยรูซาเล็ม

ตามรายงานของ  Israel Television News Company เจ้าหน้าที่อิสราเอลกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดต่อกิจกรรมขององค์กรต่างๆ ของตุรกีในเมืองศักดิ์สิทธิ์และยังมีความกลัวต่อการมีส่วนร่วมที่มากขึ้นของชาวตุรกีในการประท้วงของชาวปาเลสไตน์ในเยรูซาเล็ม

สถานีโทรทัศน์ดังกล่าวซึ่งไม่ได้อ้างแหล่งที่มาของข้อมูลข้างต้น แสดงความห่วงกังวลของทางการอิสราเอลต่อความพยายามของตุรกีในการเพิ่มอิทธิพลเหนือมัสญิดอัลอักศอผ่านกิจกรรมต่างๆ และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชาวเยรูซาเล็ม ซึ่งเป็นประชากรพื้นเมืองของเมืองศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้

มีรายงานว่าสภาความมั่นคงอิสราเอลได้เริ่มร่างแผนเพื่อลดกิจกรรมของ TIKA ในนครเยรูซาเล็มและเดินแดนปาเลสไตน์

รายงานระบุว่า หลังจากนี้ TIKA อาจต้องได้รับอนุญาตจากอิสราเอลก่อนทำกิจกรรมใดๆ ของพวกเขา หรือไม่อิสราเอลก็อาจจะวางข้อจำกัดต่างๆ เพื่อควบคุมกิจกรรม

ทั้งนี้แผนดังกล่าวต้องการเพียงการอนุมัติจากนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู เท่านั้นก็จะมีผลบังคับใช้ ซึ่งคาดว่าจะมีการอภิปรายกันในสัปดาห์หน้า

ที่มา : PIC

 

อิสราเอลเตรียมวางมาตรการจำกัดการเคลื่อนไหวองค์กรการกุศลตุรกี – สำนักข่าวไวท์

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ