skip to Main Content

อิสราเอลจ่อสร้างนิคมชาวยิวเพิ่มอีกกว่า 200 ยูนิตในเวสต์แบงก์

สำนักข่าวอนาโดลูรายงานว่า รัฐบาลอิสราเอลมีแผนขั้นสูงที่จะสร้างที่อยู่อาศัยชาวยิว 251 ยูนิตในเขตเวสต์แบงก์ที่ถูกยึดครอง ตามรายงานของทางการปาเลสไตน์เมื่อวันอาทิตย์ (13 ต.ค. 62)

แผนนี้ได้รับการอนุมัติโดยคณะกรรมการวางแผนระดับสูงของหน่วยงานบริหารกิจการพลเรือนอิสราเอลซึ่งรับผิดชอบในการอนุมัติการก่อสร้างนิคมชาวยิว

หะสัน บุเรเจีย หัวหน้าคณะกรรมการต่อต้านกำแพงและนิคมชาวยิวในเบธเลเฮมกล่าวในแถลงการณ์ว่า “ทางการอิสราเอลได้อนุมัติก่อสร้างที่อยู่อาศัยเฉพาะชาวยิว 146 ยูนิตในนิคมกัชเอ็ตซีออน ทางใต้ของเบธเลเฮมซิตี้ และอีก 105 ยูนิตในกัฟรุดดาด ทางตะวันออกของเมือง”

ขณะนี้มีชาวยิวประมาณ 650,000 คนอาศัยอยู่ในนิคมชาวยิวกว่า 100 แห่งที่สร้างขึ้นนับตั้งแต่ปีพ.ศ.2510 เมื่ออิสราเอลเข้ายึดครองปาเลสไตน์เพิ่มเติมในเวสต์แบงก์และเยรูซาเล็มตะวันออก พื้นที่ซึ่งชาวปาเลสไตน์ต้องการใช้รวมถึงฉนวนกาซ่าเพื่อก่อตั้งรัฐอธิปไตยในอนาคต

กฎหมายระหว่างประเทศถือว่าทั้งเวสต์แบงก์และเยรูซาเล็มตะวันออกเป็น “ดินแดนที่ถูกยึดครอง” และถือว่านิคมชาวยิวทั้งหมดในพื้นที่เหล่านี้ล้วนผิดกฎหมาย

 

อิสราเอลจ่อสร้างนิคมชาวยิวเพิ่มอีกกว่า 200 ยูนิตในเวสต์แบงก์

Back To Top
×Close search
Search