skip to Main Content

รมว.ศธ.อิสราเอลลั่นกองทัพควรทิ้งระเบิดใส่หัวเด็กปาเลสไตน์

นาฟตาลี เบ็นเน็ต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอิสราเอลยืนยันว่าเครื่องบินรบอิสราเอลควรจะทิ้งระเบิดใส่หัวเด็กปาเลสไตน์ที่ปล่อยว่าวพ่วงก้อนเชื้อเพลิงให้ลอยข้ามมายังดินแดนอิสราเอล

ระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีด้านความมั่นคงของอิสราเอลเมื่อวันอาทิตย์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อหารือเกี่ยวกับการโจมตีล่าสุดของอิสราเอลต่อฉนวนกาซ่า

เบ็นเน็ตกล่าวว่า “ทำไมถึงยิงรอบๆ พวกมัน ทำไมไม่ยิงใส่พวกมันโดยตรง พวกนั้นคือผู้ก่อการร้ายทั้งด้านเจตจำรงและเป้าหมาย”

ด้านกาดี ไอเซ็นก็อต เสนาธิการทหารอิสราเอลกล่าวตอบโต้ว่า “ผมไม่คิดว่าการที่เรายิงเด็กๆ จะเป็นเรื่องที่ถูกต้อง แม้ว่าบางครั้งพวกเขาจะปล่อยบอลลูนหรือว่าวลอยข้ามมายังอิสราเอลก็ตาม”

ไอเซ็นก็อตถามเบ็นเน็ตต่อไปว่า “คุณคิดว่าเราต้องทิ้งระเบิดจากเครื่องบินรบของเราใส่พวกเขาเหล่านั้นหรือ?”

เบ็นเน็ตเน้นย้ำว่ากองทัพอิสราเอลจำเป็นต้องทำเช่นนั้น ทำให้เสนาธิการทหารอิสราเอลตอบกลับไปอีกครั้งว่า “ผมไม่เห็นด้วยกับคุณ! แนวทางของคุณสวนทางกับปฏิบัติการของเรา ตลอดจนศีลธรรมอันดีของเรา

ทั้งนี้นับตั้งแต่วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 61 ชาวปาเลสไตน์ได้รวมตัวกันใกล้กับเขตรั้วกั้นดินแดนที่อิสราเอลสร้างไว้ เพื่อเรียกร้องสิทธิการกลับบ้านของผู้ลี้ภัยชาวปาเลสไตน์ และหลายครั้งระหว่างการประท้วงก็มีการปล่อยว่าวและบอลลูนจุดไฟข้ามไปยังฝั่งอิสราเอลซึ่งส่วนมากของผู้กระทำเช่นนั้นคือเด็ก

ที่มา : MEMO

รมว.ศธ.อิสราเอลลั่นกองทัพควรทิ้งระเบิดใส่หัวเด็กปาเลสไตน์

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ