White Channel

อิสติฆฟาร (ตอนที่ 1 : อิสติฆฟารคือการซักฟอก)

อิสติฆฟาร (ตอนที่ 1 : อิสติฆฟารคือการซักฟอก)
โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

 

อัสตัฆฟิรุลลอฮ…อัสตัฆฟิรุลลอฮ…อัสตัฆฟิรุลลอฮ

อัสสะลามุอะลัยกุม วะเราะหฺมะตุลลอฮ วะบะเราะกาตุฮฺ

คำนี้พวกเราทุกคนใช้กันบ่อย เป็นคำที่ทุกคนคุ้นเคยดี คือคำที่มีความสำคัญและอิทธิพลสูงในอิสลาม อัลลอฮถือว่าการขออภัยโทษต่ออัลลอฮนั้นคือสิ่งที่จะทำนุบำรุงศาสนาทั้งหมด ความศรัทธาและคุณธรรมของเราทุกคนขึ้นอยู่กับคำนี้… “อิสติฆฟาร” (การขออภัยโทษต่ออัลลอฮ)

หลายคนมักพูดถึงเรื่องหลักศรัทธา เรื่องนี้มีความสำคัญแน่นอน แต่หากถามว่ามีไหมคนที่มีความศรัทธาที่เข้มแข็งและมีจุดยืนเคร่งครัด แต่เขาก็ยังทำบาป? อาจจะทำบาปใหญ่ด้วยซ้ำไป คำตอบก็คือ…มี !!

บรรดามิตรสหายของท่านนบีนั้น ถือได้ว่าเป็นคนที่มีศรัทธาที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้ว แต่ก็คนที่พลาดพลังทำซินา (ผิดประเวณี) ลักขโมย และทำบาปใหญ่อื่นๆ คนเหล่านี้…พวกเขามีความประเสริฐก็เพราะหลักสูตรที่ท่านนบีได้แนะนำไว้ นั่นคือการซักฟอกและชำระล้างศาสนาในตัวของพวกเขาให้สะอาดบริสุทธิ์ ด้วยกับ “อิสติฆฟาร”

เปรียบการอิสติฆฟารเสมือนการฟอกเลือด หรือเทียบกับคนที่ต้องออกกำลังกายหรือรับประทานยาอยู่เสมอ เพื่อจะได้ฆ่าเชื้อที่มีอยู่ในร่างกายออกไปให้หมด

อิสติฆฟารมีประโยชน์มากสำหรับมุสลิมทุกคน มีคุณค่าในการที่จะบำรุงศาสนา บำรุงความศรัทธา และบำรุงสภาพของศาสนาในตัวเราในทุกวาระ

อัลลอฮให้เราขออภัยโทษต่อพระองค์ทุกวัน โดยเฉพาะในเดือนเราะมะฎอน เและโดยเฉพาะในก่อนเวลาละหมาดศุบหฺ (ก่อนรุ่งเช้า) เพราะเป็นเวลาแห่งการอิสติฆฟาร เคือเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะขอลุแก่โทษต่ออัลลอฮ เราจะคอยย้ำเตือนพี่น้องถึงความสำคัญของอิสติฆฟาร มาทบทวนร่วมกันว่าเราจะขออภัยโทษต่ออัลลอฮอย่างไรได้บ้าง? และเราอยากจะบำรุงความศรัทธาของเราไหม? ด้วยการกล่าวว่า…อัสตัฆฟิรุลลอฮ

ขอให้พี่น้องถามตัวเองด้วยคำถามเดียว หากอิสติฆฟารหรือการขออภัยโทษต่ออัลลอฮ ไม่มีสำคัญสำหรับศาสนานี้ อัลลอฮจะใช้ให้เรากล่าวว่า “อัสตัฆฟิรุลลอฮ – ข้าน้อยขออภัยโทษต่ออัลลอฮ” 3 ครั้ง หลังละหมาดทุกเวลาทำไม? ทุกครั้งเลย…ทั้งหลังละหมาดฟัรฎู (ละหมาดภาคบังคับ) และละหมาดสุนนะฮฺ (ละหมาดอาสา) สมควรอย่างยิ่งที่เราจะกล่าวว่า ข้าขออภัยโทษต่ออัลลอฮ และนี่เป็นแบบอย่างของท่านนบีของเรา

ทำไมต้องกล่าว “อัสตัฆฟิรุลลอฮ” ทุกครั้งหลังละหมาด? ทำไมต้องอิสติฆฟารอยู่เสมอ ทั้งกลางวันและกลางคืน? เป็นบทรำลึกที่ท่านนบีได้แนะนำไว้ และนี่คือเรื่องที่เราจะพูดคุยกันต่อไป

 

โปรดติดตามตอนต่อไป….

 


** ถอดเทปและเรียบเรียงสำนวนใหม่ จากเทปรายการ “อิสติฆฟาร” บรรยายโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี เทปที่ 1 : ชำระตน ออกอากาศเมื่อ 27/05/60 ทางสถานีโทรทัศน์ไวท์แชนแนล

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ