skip to Main Content

แถลงการณ์สหพันธ์อุลามาอ์มุสลิมนานาชาติ ( International Union of Muslim Scholars) กรณีอัลกุดส์

****************************************

ขอบคุณ ดร.ฆอซาลี เบ็ญหมัด – ผู้แปล

****************************************

ท่ามกลางเสียงคัดค้านอื้ออึงจากนานาชาติ รวมถึงประเทศอาหรับมุสลิม องค์กรต่างๆและภาคประชาชน ต่อการที่อเมริกาประกาศย้ายสถานทูตไปยังอัลกุดส์และถือว่าเป็นเมืองหลวงของรัฐที่ยึดครองดินแดนผู้อื่น แต่อเมริกาก็ดื้อดึงไม่รับฟัง ยืนยันที่จะกระทำการยั่วยุอันจะผลักไสภูมิภาคนี้ให้ลุกเป็นไฟ จากนโยบายไร้ความรับชอบที่ละเมิดต่อสิทธิของประชาชนชาวปาเลสไตน์ ละเมิดข้อมติสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งไม่เคารพต่อสัญลักษณ์ทางศาสนาของชาวอาหรับและมุสลิม ปิดหูปิดตาไม่รับรู้ท่าทีไม่ยอมรับที่กลุ่มประเทศอาหรับและนานาอารยประเทศได้แสดงออกมา

การย้ายสถานทูตอเมริกาไปยังอัลกุดส์ถือเป็นการสร้างความกระชับให้แก่การยึดครองอัลกุดส์โดยไม่ชอบธรรม เป็นก้าวย่างที่น่ารังเกียจไม่อาจรับได้ มีเจตนาที่จะบีบให้ยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่ ด้วยวิธีการที่ไม่อยู่กรอบกฎหมายระหว่างประเทศ

รัฐบาลอเมริกาที่กระทำการโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่ตามมา พึงกลับไปทบทวนภูมิหลังความเป็นมาของชาวปาเลสไตน์ให้ดีๆ ศึกษาการลุกฮือ การต่อสู้ ที่ชาวปาเลสไตน์ไม่เคยเฉื่อยชาสักครั้งเดียว ต่อการตอบรับการเรียกร้องของอัลกุดส์ มัสยิดอักศอ และแผ่นดินปาเลสไตน์ทั้งมวล

ชนชาตินี้ได้ต่อสู้เพื่อกอบกู้ดินแดนนี้มาเกือบร้อยปี พวกเขาพร้อมที่จะเสียสละเหล่าชะฮีดชีวิตแล้วชีวิตเล่า การถวายชีวิตเสียสละเพื่อปกป้องมัสยิดอักศอครั้งล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้ยืนยันสิ่งนี้ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนั้น พวกเขายังได้รับการสนับสนุนจากปวงประชาชาวอาหรับและชาวมุสลิม เพราะอัลกุดส์เป็นกิจของชาวอาหรับและประชาคมมุสลิมทั้งผอง ที่ไม่อาจสละสิทธิ์ได้แม้ว่าจะต้องแลกด้วยอะไร มากมายมหาศาลแค่ไหนก็ตาม

ความเป็นอาหรับปาเลสไตน์ของอัลกุดส์ ที่มีมุสลิมเป็นชนส่วนใหญ่ เป็นสิ่งที่ไม่อาจแปรเปลี่ยนหรือล้อเล่นได้ โลกอาหรับและโลกมุสลิมจะไม่มีวันยอมรับการเปลี่ยนแปลง รวมถึงชาวปาเลสไตน์ที่นับถือศาสนาคริสต์และชาวเมืองอัลกุดส์ก็จะไม่มีวันยอมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพและสถานะที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ได้

ในห้วงเวลาวิกฤตินี้ สหพันธ์อุลามาอ์มุสลิมนานาชาติ ขอส่งสารต่อไปนี้

หนึ่ง ถึงประธานาธิบดีและประชาชนชาวอเมริกา

สหพันธ์ฯ ขอเตือนรัฐบาลอเมริกาที่มีประธานาธิบดีเป็นตัวแทน จากการเข้าไปเสี่ยงกับนโยบายที่กำลังทำอยู่นี้ รวมถึงการเข้าข้างอิสราเอลผู้ยึดครองอย่างชัดเจนและไร้ขอบเขต ตลอดจนการเดินตามนโยบายของกลุ่มขวาจัด ที่จะผลักไสให้ชาวปาเลสไตน์อันมีประชาชนชาวอาหรับและชาวมุสลิมสนับสนุน กระทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อปกป้องบ้านเมืองของตน ชาวอเมริกาคนใดไม่ตระหนักถึงปฏิกริยาตอบโต้ต่อการตัดสินใจของรัฐบาลอเมริกา จะเป็นการเสี่ยงต่อผลประโยชน์และอนาคตของตนในภูมิภาคนี้

สอง ถึงผู้นำโลกอาหรับและโลกมุสลิม

อัลกุดส์และปาเลสไตน์ เป็นอะมานะฮ์ความรับผิดชอบแห่งบรรดานบี ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของพวกท่าน พวกท่านจะไม่สามารถกอบกู้อัลกุดส์ แผ่นดินปาเลสไตน์และดินแดนอาหรับที่ถูกยึดครองได้ หากปราศจากความสามัคคีในหมู่พวกท่าน รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศของพวกท่านและการยึดมั่นในศาสนา พวกท่านจะต้องปฏิเสธการตัดสินใจของอเมริกาในครั้งนี้ด้วยการกระทำทุกวิถีทาง จะต้องดำเนินการทุกอย่างสนองตอบต่อความเป็นอาหรับ ความเป็นอิสลาม และอารมณ์ความรู้สึกของสังคมมุสลิม การละเลยต่อหน้าที่นี้ จะทำลายความชอบธรรมในการดำรงอยู่ของพวกท่านและบทบาทความจำเป็นของพวกท่านต่อวิกฤติของประชาชาติอิสลาม

สาม ถึงประชาชนชาวอาหรับและมวลมุสลิม

ดินแดนอัลกุดส์ที่ถูกยึดครอง แผ่นดินปาเลสไตน์ที่กำลังอยู่ในอาการโคม่า จะไม่อาจกอบกู้ได้ นอกจากเยาวชนจะต้องเคร่งครัดในศาสนา ด้วยทหารกล้าในประเทศต่างๆ และการมอบใจกายต่ออัลลอฮ์

ภายหลังการตัดสินใจที่อันตรายของรัฐบาลอเมริกา ชาวอาหรับและชาวมุสลิมทั้งมวลจะต้องปฏิเสธ ด้วยการกระทำทุกวิถีทางที่ถูกต้องชอบธรรมเพื่อล้มเลิกให้ได้ โดยมีประชาชนชาวปาเลสไตน์และชาวเมืองอัลกุดส์เป็นทัพหลวง

เราขอเรียกร้องให้ภาคประชาชนกระทำการอย่างสร้างสรรค์อย่างผู้มีวุฒิภาวะ เพื่อกดดันให้ผู้มีอำนาจในประเทศอาหรับและมุสลิมกระทำทุกอย่างที่จำเป็น เพื่อปกป้องอัลกุดส์และปาเลสไตน์

ขอเรียกร้องให้บรรดานักวิชาการและดาอีย์ ให้ชี้แจงทำความเข้าใจต่อชาวมุสลิมถึงภัยอันตรายของการตัดสินใจของอเมริกาในครั้งนี้ ตลอดจนจัดการชุมนุมประท้วงนับตั้งแต่วันนี้ไปจนกระทั่งวันศุกร์นี้ เพื่อช่วยเหลืออัลกุดส์ ตามการเสียสละครั้งยิ่งใหญ่ของชาวอาหรับมุสลิมปาเลสไตน์ เป็นการประท้วงภาคประชาชนในระดับนานาชาติ ต่อการกระทำย่ำยีของอเมริกาต่อกิบลัตแรกของมุสลิม สถานที่อิสรออ์ของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและมาตุภูมิของนบีอีซา อะลัยฮิสสะลาม

อัลลอฮ์คือเป้าหมายและทรงชี้แนะสู่แนวทางที่ถูกต้อง

ศ.ดร.ยูสุฟ กอรฎอวีย์
ประธานสหพันธ์ฯ

ศ.ดร.อลี ฆ็อรเราะดาฆีย์
เลขาธิการสหพันธ์ฯ

ภาพ – ภาพชัยคฺยูสุฟ อัลเกาะเราะฎอวี และชัยคฺอลี ฆ็อรเราะดาฆี

ภาพ – ชาวปาเลสไตน์รับฟังการแถลงข่าวของทรัมป์เมื่อวันพุธ (6 ธ.ค.) รับรองอัลกุดส์เป็นเมืองหลวงอิสราเอล

ภาพ – อัลกุดส์หรือเมืองเยรูซาเล็ม ซึ่งแปลจากภาษาฮิบรูเป็นอาหรับได้ว่าดารุสสลาม เมืองแห่งสันติภาพ

แถลงการณ์สหพันธ์อุลามาอ์มุสลิมนานาชาติกรณีอัลกุดส์ – สำนักข่าวไวท์

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ