White Channel

หมั่นทบทวนตนเอง


หมั่นทบทวนตนเอง

1. การทบทวนชีวิตของตนเอง การทบทวนบทบาทหน้าที่ของตนเอง เป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งในการดำรงชีวิตของผู้ศรัทธา
2. คนที่ฉลาดตามแบบท่านนบีมุฮัมหมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือ คนที่หมั่นทบทวนชีวิตของตนเองอยู่สม่ำเสมอ และทำความดีเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับชีวิตหลังความตาย
3. ท่านนบีทรงใช้ให้เราเข้าใกล้ศาสนามากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้
4. คำถามที่เราจะต้องถามตนเองอยู่เสมอก็คือ อัลลอฮฺทรงรักเราหรือไม่?
5.อัลลอฮฺทรงดีใจเป็นอย่างมาก เมื่อเห็นบ่าวคนหนึ่งขอลุแก่โทษจากพระองค์ มากกว่าบ่าวที่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺ (ซ.บ.) เปรียบดังชายคนหนึ่งที่พบเจออูฐของเขาหลังจากที่มันได้หายไป

 


คุฏบะฮฺประจำวันศุกร์ที่ 23-03-61
โดย คุณอับดุลการีม เปลี่ยนเดชา

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ