จิตใจของเราอยู่ในประเภทใด? – White Channel

White Channel

จิตใจของเราอยู่ในประเภทใด?

จิตใจของเราอยู่ในประเภทใด?

จิตใจของคนเรามี 3 ประเภท
1.จิตใจที่ชอบบงการให้ทำความผิด
2.จิตใจที่ตำหนิความบกพร่องที่เกิดกับตัวเองในสิ่งที่เป็นความผิด และทำความดีที่ไม่สมบูรณ์
3.จิตใจที่สงบสุข (จิตใจที่สูงส่งที่สุด)

– พื้นฐานของการนอบน้อมต่ออัลลอฮฺจะทำให้เรารู้ว่าจิตใจของเราอยู่ในประเภทใด
– ซุนนะฮฺของท่านบีให้เราขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺเมื่อทำความดีเพราะไม่มีใครทำความดีได้สมบูรณ์ ร้อยเปอร์เซ็น
– เราไม่สามารถที่จะขอบคุณต่อความโปรดปรานที่อัลลอฮฺประทานให้ทั้งหมดดังนั้นเราจึงต้องขออภัยโทษต่ออัลลอฮฺ
– ในขณะที่เราทำความดีไม่มีใครที่จะรอดพ้นจากความผิดได้ ดังนั้นจึงต้องมีเครื่องมือที่จะชำระอิบาดะฮฺให้สมบูรณ์ เช่น การจ่ายซะกาตที่ชำระการถือศีลอดให้สะอาด
– ชีวิตในดุนยาไม่ใช่สิ่งใดเลยนอกจากความสุขอันจอมปลอมเท่านั้น

 


คุฏบะฮฺประจำวันศุกร์ที่ 23-02-61
โดย อ.นาอีม วงศ์เสงี่ยม

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ