LIVE180502-มุสลิมกับการพัฒนาตนเอง [อ.นะอีม วงศ์เสงี่ยม]

อะไรคือประโยชน์ที่ซ่อนอยู่ในการพัฒนาตนเอง? เราจะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นอย่างไร?

จำนวนการดู 51 ครั้ง, ดูวันนี้ 2 ครั้ง