คำกล่าวที่ท่านนบีรักยิ่งกว่าสิ่งใดในดุนยา – White Channel

White Channel

คำกล่าวที่ท่านนบีรักยิ่งกว่าสิ่งใดในดุนยา

 คำกล่าวที่ท่านร่อซูลรักยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกดุนยานี้

 มีรายงานจากอบีซอและฮฺ จากอบีฮุรอยเราะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ กล่าวว่า ท่านร่อซูล ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า

     “การที่ฉันกล่าวคำ ซุบฮานัลลอฮฺ วัลฮัมดุลิลลาฮฺ วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ วัลลอฮุอักบัร นี้นับเป็นที่รักแก่ฉันยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกดุนยานี้เสียอีก

(บันทึกโดย อัตติรมิซีย์)

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ