skip to Main Content
02-102-2953 info@whitechannel.tv
Love Alloh Or No

ใครปรารถนาอยากรู้ว่าเขารักอัลลอฮฺหรือไม่ จงพิจารณาตัวเขากับอัลกรอาน

หากเขารักอัลกุรอาน เขาคือผู้ที่รักอัลลอฮฺ

เพราะอัลกุรอานคือ คำพูดของพระองค์ คำพูดของพระองค์ไม่ใช่สิ่งถูกสร้าง

ฉะนั้นใครก็ตามที่รักอัลกุรอาน เขาก็รักอัลลอฮฺ

(-อะมาลียฺ อิบนิสัมอูน,1/192-)

love alloh or no

Back To Top
×Close search
Search