love

ใครปรารถนาอยากรู้ว่าเขารักอัลลอฮฺหรือไม่?

จงพิจารณาตัวเขากับอัลกุรอาน

หากเขารักอัลกุรอาน เขาคือผู้ที่รักอัลลอฮฺ

เพราะอัลกุรอานคือคำพูดของอัลลอฮฺ คำพูดของพระองค์ไม่ใช่สิ่งถูกสร้าง

ฉะนั้นใครก็ตามที่รักอัลกุรอาน เขาก็รักอัลลอฮฺ

(อะมาลียฺ อิบนิสัมอูน,1/192-)

จำนวนการดู 50 ครั้ง, ดูวันนี้ 1 ครั้ง