บทเรียนเราะมะฎอนเปลี่ยนชีวิต – White Channel

White Channel

บทเรียนเราะมะฎอนเปลี่ยนชีวิต

บทเรียนเราะมะฎอนเปลี่ยนชีวิต

จำเป็นแก่ผู้ศรัทธาทุกๆคน ที่จะต้องนำประโยชน์และบทเรียนจากเราะมะฎอน มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต และบทเรียนที่เราได้รับจากเราะมะฎอน คือ

1. บทเรียนแห่งการตักวา (ความยำเกรง) ที่สามารถแยกแยะความจริงออกจากความเท็จ และสะสมเสบียงเพื่อเดินทางไปสู่อัลลอฮฺ
2. เราะมะฎอน คือ เดือนแห่งความรู้และอัล-กุรอาน ชีวิตของผู้ศรัทธาเป็นชีวิตที่ต้องประดับด้วยความรู้ และทำให้เราได้รับรู้ความสุขจากการทำอิบาดะฮฺ ดังเช่นฮะดีษของท่านนบี ที่ท่านนบีทรงบอกแก่พวกเราว่า :สำหรับผู้ถือศีลอดจะมีความสุข 2 ครั้ง คือ เมื่อขณะละศีลอด และพบเจออัลลอฮฺในสวรรค์
3. เราะมะฎอนสอนให้เราเป็นนักขอบคุณ ขอบคุณต่อความโปรดปรานของอัลลอฮฺ เราจึงจำเป็นที่จะต้องนำนิสัยแห่งการขอบคุณ ไปใช้ในเดือนอื่นๆ และเห็นคุณค่าในสิ่งที่อัลลอฮฺประทานให้เรา
4. เราะมะฎอนมอบทางนำที่ทำให้เราใกล้ชิดอัลลอฮฺ ทั้งการดุอาอฺและอิบาดะฮฺอย่างมากมาย เพราะอัลลอฮฺทรงผูกพันธ์คนที่จะได้รับทางนำของอัลลอฮฺ ด้วยการดุอาอฺ และการดุอาอฺ เป็นอีกช่วงเวลาที่อัลลอฮฺทรงใกล้ชิดบ่าวของพระองค์
5. สิ่งที่จะทำให้เรายืนหยัดบนความดีอย่างต่อเนื่อง แม้เราะมะฎอนจะผ่านไปแล้ว คือ
– การดะอฺวะฮฺ เชิญชวนผู้คนไปสู่อัลลอฮฺ เพราะการดะอฺวะฮฺ เป็นจุดพลังสูงสุด ที่จะทำให้เรารักษาตัวของเราอยู่ในครรลองของอัลลอฮฺตลอดเวลา
– ปฏิบัติความดีสม่ำเสมอ
– และกล่าวว่า :ฉันเป็นผู้ศรัทธาคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มชนที่ดี


คุฏบะฮฺประจำวันศุกร์ ที่ 22 มิ.ย 61
โดย : ซิดดิ๊ก มูฮำหมัดสอิ๊ด

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ